BÀI VIẾT MỚI

Thương chào các bạn của Thái Khoa, từ 7.2019, Khoa bắt đầu cộng tác cùng Vietnam Digital 4.0, một chương trình...
Lên kế hoạch cho việc ở nhà trong 15 ngày, vào thời điểm vàng mà đất nước đang yêu cầu chúng...
Bà Tư ở nhà mình nay đã được 6 năm, nay dựa trên cái nghề xưa cũ của Bà Tư, Anh...
Thái Khoa lược dịch từ JCI.CC (Trang chủ của JCI Global). Khá hay nên trong thời gian gửi bài để đăng...
Chúng ta ai cũng muốn được một vài lần trong đời tỏa sáng. Đó không chỉ là giấc mơ của những...
Bài này Thái Khoa xin trực tiếp của bạn Đỗ Thu Phương - Trong group "100 Daily Words". Đây là một...