Trong Tháng 8 và tháng 9 2018, Khoa đã tổ chức 2 lớp Basic Marketing dành cho chủ doanh nghiệp và...
Chào Thăng Long thân thương. Em đã trở về vào một ngày nắng đẹp. Những miền xa miên man em đã...
Học ăn, học nói, học gói, học mở, xong xuôi mọi thứ thì tự dưng con người ta muốn học yêu. Là...
JCI – JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới tuổi từ 18 đến 40, cùng có...
Sau khá khá buổi WORKSHOP & TALKSHOW mà JCI Đà Lạt đã tổ chức, có rất nhiều bạn inbox hỏi Admin...