Không tiền đố mày làm nên? Kỳ thực nhắc tới vốn là mình nghĩ ngay và liền tới #TIỀN Theo định nghĩa hàn...
  Mình hay nghe người ta nói: “Người đó mê thương hiệu, người ta chạy theo thương hiệu…” Vậy thương hiệu là cái...
Talkshow “Xây dựng thương hiệu phải từ Đam Mê” vào ngày 1.6.2019, Do các bạn JCI Đà Lạt tổ chức, trong...
15 tháng 1 là ngày thành lập chính thức của JCI Đà Lạt. Và đến hôm nay là được hơn 4...
Lại là một video đào mộ 1 bài nói từ 2017 - Đúng là Thái Khoa là một thằng chuyên ăn...