Talkshow “Xây dựng thương hiệu phải từ Đam Mê” vào ngày 1.6.2019, Do các bạn JCI Đà Lạt tổ chức, trong...
15 tháng 1 là ngày thành lập chính thức của JCI Đà Lạt. Và đến hôm nay là được hơn 4...
Lại là một video đào mộ 1 bài nói từ 2017 - Đúng là Thái Khoa là một thằng chuyên ăn...
Trong Tháng 8 và tháng 9 2018, Khoa đã tổ chức 2 lớp Basic Marketing dành cho chủ doanh nghiệp và...
Chào Thăng Long thân thương. Em đã trở về vào một ngày nắng đẹp. Những miền xa miên man em đã...