Lại là một video đào mộ 1 bài nói từ 2017 – Đúng là Thái Khoa là một thằng chuyên ăn mày dĩ vãng mà =)) 

Nội dung bài nói tập trung vào việc Tạo website thế nào để tiết kiệm và tự tin kiếm tiền online. Mời các bạn ngó qua. Năm ấy tui chỉ mới có 23 tuổi, nên có hơi ngáo!

Khuyến mãi thêm 1 video xàm xí về lớp Basic Marketing