Thương chào các bạn của Thái Khoa, từ 7.2019, Khoa bắt đầu cộng tác cùng Vietnam Digital 4.0, một chương trình sáng kiến bởi Google. Với chương trình này, dự kiến đến 2020 sẽ có 500.000 người Việt Nam được học các giáo trình của chương trình mang lại. Chương trình cung cấp hầu hết các kiến thức cần thiết và cơ bản cho SME, Sinh viên, Phụ nữ khởi nghiệp một cách giản đơn, tinh gọn. Chương trình được đào tạo miễn phí hoàn toàn. 

Với riêng Khoa, trong hơn 1 tháng vừa qua, cũng đã đứng lớp đào tạo cho hơn 1000 học viên, ngoài ra, chương trình do JCI Đà Lạt tổ chức từ 4.2019 cũng trải qua 3 lớp học với gần 1000 học viên. 

Khoa rất đỗi vui sướng khi những con số ý nghĩa trên cũng đồng thời là kết quả giá trị mình đã gieo được. một tay nhỏ bé gom góp sức mạnh cho chương trình nói riêng, và hơn nữa là tạo điều kiện cho người Việt Nam được học.

Một số hình ảnh Đào tạo của Khoa đã tham gia trong thời gian qua, xin được chia sẻ: